Azərbaycan futbolunun 100 İllİk yubİleyİnə həsr olunmuş kİtab

Azərbaycan futbolunun 100 illiyinə və bu tarixin təntənəli qeyd edilmə mərasiminə həsr olunmuş hədiyyə kitabının dizaynı, səhifələməsi və çapı.