Daniel Wurtzel for Bank Technique

Biz BankTechnique-in yeni elektron bamkinq xidmətinin təqdimat məsarimini təşkil etdik. 

Təqdimata amerikalı rəssam, incəsənətdə yeni istiqamətin yaradıcısı Daniyel Vurtsel dəvət olunmuşdur. Furşet zamanı Vurtsel «Havanın rəqsi» adlı instalyasiyasını təqdim etdi. Kinematik heykəllərini yaradanda Vurtsel işıq, forma və həmçinin ipək parça ilə eksperiment aparır. Vutselin instalyasiyalarının müxtəlif obyektlərini məhz hava axını canlandırır. Onun hərəkət edən heykəlləri aerodinamik qurğular səyəsində canlanır: hava axını ipək parçanı, plastiki, qızılgül ləçəklərini yerdən qaldıraraq möcüzəli effekt yaradır. Vurtselin «Havanın rəqsi» BankTechnique bank əməliyyatları sisteminin asanlığını və çevikliyini təcəssüm etdirir.